Maandelijks archief: december 2013

Column

8Shares
Share Button

Ruiken2bGoed geurende voornemens

Op het moment dat ik dit stukje schrijf loopt het jaar op z’n laatste benen. En dan wordt het tijd voor wat in de volksmond ‘goede voornemens’ wordt genoemd. Nieuwe regels voor de schone lei van het nieuwe jaar.

Hoe gaat zoiets? Zoals dat vroeger ging met een nieuw schoolschrift. Vroeg of laat komt er de klad in, ondanks het heilige voornemen de nog maagdelijk witte bladzijden onbevlekt te laten. Het verschil tussen droom en daad.

Anderzijds, zonder goede voornemens hadden we geen geschiedenis geschreven. Kathedralen waren niet gebouwd, de iPad was niet bedacht en iemand als Martijn was het niet gelukt zijn gewicht omlaag te brengen naar 79,9 schone kilootjes. Waar een wil is, is soms toch een weg.

De vraag dringt zich op wat te doen in deze ambivalente situatie. Aan de ene kant sluit ik me graag aan bij het volksdeel dat van plan is de nieuwe mens aan te doen. Aan de andere kant weet ik dat het met voornemens vaak gaat zoals met de geur van oliebollen: het is gebakken lucht die na één dag vervliegt. Wel uit het raam dus.

Nadat ik enige tijd op het probleem kauwde – kauwen ontspant – zag ik wat er essentieel is om de daad bij het woord te voegen. Ik ontdekte dit nadat ik het plan uitvoerde om het toilet in de badkamer schoon te maken. Want wat gebeurde er? Ik maakte niet alleen het toilet schoon, maar ook de rest van de badkamer. Inderdaad, een opmerkelijke prestatie.

Het geheim zit ‘m volgens mij in geur. In het toiletgeval natuurlijk niet in de alles doordringende en zwaar hangende geur die ontstaat na veelvuldig pleegebruik – eet u smakelijk – als wel in het welriekende aroma van een schoonmaakmiddel. In mijn geval: Cillit BANG Power Cleaner. Man, ik ging als de brandweer. En dat ’s avonds om half tien.

Kortom: wil je dat je een goed voornemen geen wassen neus is? Gebruik dan de wetenschap dat ze het beste gepaard gaat met een stimulerend aroma. En kijk dus niet vreemd op als ik je in het nieuwe jaar een geurstrip stuur met de geur van een vers gedrukt boek. Het moet je verleiden tot de aanschaf van mijn bundel columns die volgend jaar verschijnt. Althans, dat is mijn voornemen.

Ruiken3b

Share Button
8Shares

Recensie Lectuur

1Shares
Share Button

Een actuele geschiedenis

 

untold history coverOliver Stone & Peter Kuznick – The Untold History of the United States

De bekende filmregisseur Oliver Stone (o.a. Midnigth Express, Platoon, JFK, etc.) en historicus Peter Kuznick, herschreven de moderne Amerikaanse geschiedenis. Hun lijvige boekwerk omspant de periode vanaf de 2e Wereldoorlog tot en met het presidentschap van Obama. Naast bekende gebeurtenissen, belichten ze ook en vooral die kanten van de geschiedenis, die in de reguliere geschiedenisboeken niet of nauwelijks aandacht krijgen. Het levert verbazingwekkende feiten op. Zo lezen we bijvoorbeeld dat president Nixon meer dan tien keer overwoog een atoombom op Vietnam te gooien.

Stone kwam op het idee tot het schrijven van dit boek toen hij zag dat zijn kinderen op school de ‘mooie’ en dus gefilterde versie van de Amerikaanse geschiedenis kregen voorgeschoteld. Ook zag hij dat in de landen waar de Amerikaanse troepen huishielden, de oorspronkelijke bewoners er vaker slechter dan beter afkwamen. Hij zag een verband tussen die twee zaken.

De bedoeling van Stone en Kuznick is niet alleen om hun eigen leven beter te begrijpen, maar vooral om krachten in het leven te roepen die het tij kunnen doen keren. Door het schrijven van een boek, maar ook door het maken van een prachtige tiendelige documentaire, met bijbehorend lesprogramma.

Stone en Kuznick verwachten niet dat verandering in het Amerikaanse beleid zal komen van de kant van de regering. Wat dat betreft zijn ze teleurgesteld in Obama, die tijdens zijn race naar het Witte huis de hoop even deed herleven. Ze verwachten daarentegen meer van gewone burgers, al dan niet georganiseerd in bewegingen.

Stone en Kuznick willen duidelijk maken dat de echte bedreiging voor de VS, niet van buitenaf maar van binnenuit komt. Ze wijzen daarbij o.a. naar dat wat de Amerikaanse president John Adams in 1821 al zei. Deze waarschuwde dat als de VS de dictator van de wereld zou zijn, dit de VS zou ondermijnen.

Wat nodig is, aldus Stone en Kuznick, is meer empathie voor de rest van de wereld. Dat hoeft nog geen sympathie te betekenen, maar het leidt wel tot een beter begrip en het leren van fouten uit het verleden. En dat is hard nodig, als de VS tenminste niet wil dat de rest van de wereld een hekel haar krijgt.

Het werk van Stone en Kuznick heeft tot reacties geleid. Michael Gorbatsjov, voormalig president van de USSR, zegt bijvoorbeeld dat het inderdaad van belang is of de VS kiest voor de rol van politieagent van de wereld, of ervoor kiest partner te zijn. Het eerste, zegt Gorbatsjov, is een ramp, het laatste levert een betere toekomst op.

Naast lovende woorden is er ook kritiek. Verschillende commentatoren zeggen dat ze geen nieuwe feiten en inzichten hebben ontdekt en dat Stone en Kuznick iedere keer dezelfde personen aanhalen.

Het laatste punt van kritiek zou terecht zijn, ware het niet dat er in de geschiedenis van de VS weinig personen zijn te vinden die er openlijk voor pleitten een andere kant op te gaan. Wat dat betreft is het vissen in een kleine vijver. De rest van de kritiek is ook onterecht. Ze is gezocht, gaat niet of nauwelijks in op de stelling die de auteurs poneren en wordt geuit door personen met een verwrongen historisch beeld, iets waar Stone en Kuznick nu juist kanttekeningen bij plaatsen.

De conclusie is dat Stone en Kuznick de vinger op de zere plek leggen. De auteurs maken duidelijk dat de VS een doodlopende weg bewandelen en dat er een betere weg bestaat. Hun werk toont in ieder geval aan dat geschiedenis zeer actueel kan zijn. Helaas is hun gedegen werk (nog) niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar desondanks zeer de moeite waard om te lezen en te bekijken.

sterren 8

Untold history collageOliver Stone & Peter Kuznick – The Untold History of the United States

Gallery Books, 2012

Hardcover € 23,99 / Paperback € 11,99 – 19,99 / E-book € 9,99

Share Button
1Shares